Mitä Eroa On Aurinkokennolla Ja Aurinkopaneelilla?

Lukuaika 20 minuuttia

Aurinkokennojen ja aurinkopaneelien eroavuudet: Ymmärrä erot

Monille ihmisille aurinkokennojen ja aurinkopaneelien välinen ero ei ole ilmeinen. Molemmat ovat avainasemassa aurinkoenergian tuotannossa, mutta niiden toimintatavat ja käyttötarkoitukset eroavat merkittävästi. Ymmärtämällä nämä erot voimme paremmin arvioida kumpi vaihtoehto on sopivampi erilaisiin tarpeisiin.

Aurinkokennot: Energian peruselementti

Aurinkokenno, joka tunnetaan myös nimellä fotovoltainen kenno, on laite, joka muuntaa auringon säteilyn sähköenergiaksi. Tämä prosessi tapahtuu ns. fotovoltaisessa ilmiössä, jossa auringonvalon sisältämät fotonit iskeytyvät aurinkokennon pinnalle ja saavat aikaan sähkövirran.

Aurinkokennot ovat siis aurinkoenergian tuotannon peruselementtejä. Ne ovat yleensä valmistettu puolijohteista, kuten piistä, joka on erittäin tehokas muuntamaan auringonvaloa sähköksi.

Aurinkopaneelit: Kennojen yhdistelmä

Aurinkopaneeli sen sijaan on usean aurinkokennon yhdistelmä. Paneelit koostuvat useista rinnakkain tai sarjaan kytketyistä aurinkokennoista, jotka yhdessä muodostavat suuremman energiantuotantokapasiteetin.

Aurinkopaneelit ovat siis käytännöllisesti katsoen aurinkokennojen ’kokoelmia’, jotka on integroitu yhdeksi yksiköksi. Ne ovat yleisimmin käytetty muoto aurinkoenergian tuotannossa, koska ne voivat tuottaa suuremman määrän sähköä kuin yksittäinen aurinkokenno.

Yhteenveto

Yksinkertaisesti sanottuna, aurinkokenno on yksittäinen yksikkö, joka muuntaa auringonvalon sähköksi, kun taas aurinkopaneeli on monen tällaisen kennon yhdistelmä, joka tuottaa suuremman määrän energiaa. Tämä tieto auttaa meitä ymmärtämään paremmin aurinkoenergian tuotantoprosessin ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä aurinkoenergiajärjestelmien hankinnassa.

Määritelmät: Aurinkokennot ja aurinkopaneelit

Mitä tarkoitamme termillä aurinkokenno?

Aurinkokenno on laite, joka muuttaa auringonvalon sähköenergiaksi. Tämä tapahtuu hyödyntämällä niin sanottua valosähköistä ilmiötä, jossa valo saa aikaan sähkövirran. Aurinkokenno koostuu ohuista puolijohdelevyistä, jotka on valmistettu yleisimmin piistä. Yksittäinen aurinkokenno tuottaa suhteellisen pienen määrän energiaa, joten usein käytetään useampia kennoja yhdessä.

Aurinkokennojen toiminta perustuu puolijohteiden ominaisuuksiin. Kun aurinkosäteily osuu puolijohteeseen, se siirtää energiansa puolijohteen elektroneille. Tämä saa elektronit liikkumaan ja synnyttää sähkövirran. Aurinkokennojen tuottama sähkö on yleensä alijännitteistä, joten sitä voidaan käyttää suoraan esimerkiksi pienissä laitteissa kuten laskimissa tai kelloissa.

Selvennys: Mikä on aurinkopaneeli?

Aurinkopaneeli puolestaan muodostuu useasta aurinkokennosta, jotka on kytketty yhteen. Usein aurinkopaneelit koostuvat kymmenistä tai jopa sadoista aurinkokennoista. Paneelit on suunniteltu siten, että ne voidaan asentaa suurille pinnoille, kuten katoille tai avoimille kentille, jolloin ne pystyvät tuottamaan merkittäviä määriä sähköä.

Aurinkopaneelit tuottavat tasavirtaa, joka voidaan muuntaa vaihtovirraksi invertterin avulla. Vaihtovirtaa voidaan käyttää suoraan kotitalouksissa ja se voidaan myös syöttää sähköverkkoon. Aurinkopaneelien avulla voidaan siis tuottaa sähköä esimerkiksi omakotitaloihin, toimistorakennuksiin tai muihin suurempiin rakennuksiin.

On tärkeää huomata, että vaikka aurinkokennot ja aurinkopaneelit ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa, ne eivät ole sama asia. Aurinkokenno on yksittäinen laite, joka muuntaa auringonvalon sähköksi, kun taas aurinkopaneeli koostuu useista aurinkokennoista, jotka yhdessä tuottavat suuremman määrän energiaa.

Rakenteelliset erot: Aurinkokenno vs. Aurinkopaneeli

Tässä osiossa tutustumme tarkemmin aurinkokennon ja aurinkopaneelin rakenteeseen ja toimintaan. On tärkeää ymmärtää, että vaikka nämä kaksi termiä saatetaan usein sekoittaa, ne tarkoittavat kahta eri asiaa. Aurinkokenno on itse asiassa osa aurinkopaneelia, joka koostuu useista aurinkokennoista.

Aurinkokennon rakenne: Kuinka se toimii?

Aurinkokenno on laite, joka muuntaa auringon säteilyn sähköksi. Tämä prosessi tunnetaan nimellä fotovoltainen ilmiö. Aurinkokenno koostuu pääasiassa puolijohteista, jotka kykenevät muuntamaan auringon valon sähköksi.
Lue myös:  Aurinkopaneelikaapeli
Aurinkokennon rakenne on yksinkertainen mutta nerokas. Se koostuu kahdesta kerroksesta, joista toinen on ladattu positiivisesti ja toinen negatiivisesti. Kun auringonvalo osuu aurinkokennoon, se saa aikaan sähkövirran. Tämä johtuu siitä, että auringonvalo vapauttaa elektroneja, jotka liikkuvat kennon positiivisesta kerroksesta sen negatiiviseen kerrokseen. Tämä liike luo sähkövirran.

Tutustu aurinkopaneelin rakenteeseen ja toimintaan

Aurinkopaneeli puolestaan on laite, joka koostuu useista aurinkokennoista. Aurinkopaneelit ovat yleensä asennettuina suurille tasaisille pinnoille, kuten katoille, ja ne on suunnattu niin, että ne saavat mahdollisimman paljon auringonvaloa. Aurinkopaneeli koostuu useista kerroksista. Pintakerros on yleensä lasia, joka suojaa alla olevia aurinkokennoja. Lasin alla on ohut EVA (Etyyli-vinyyli-asetaatti) kerros, joka suojaa aurinkokennoja kosteudelta ja muilta ympäristötekijöiltä. EVA-kerroksen alla on itse aurinkokennot, jotka on kytketty yhteen sarjaan tai rinnakkain. Aurinkokennot ovat kiinni taustalevyssä, joka tukee koko rakennetta ja suojaa sitä mekaanisilta vaurioilta. Aurinkopaneelin toiminta perustuu aurinkokennojen toimintaan. Kun auringonvalo osuu aurinkopaneeliin, se saa aikaan sähkövirran jokaisessa aurinkokennossa. Nämä virrat yhdistyvät aurinkopaneelissa ja muodostavat yhdessä suuremman sähkövirran, joka voidaan johtaa ulos aurinkopaneelista ja käyttää sähkölaitteiden toimintaan. Yhteenvetona voidaan sanoa, että aurinkokenno on laite, joka muuntaa auringonvalon sähköksi, kun taas aurinkopaneeli on laite, joka koostuu useista aurinkokennoista ja kykenee tuottamaan suuremman määrän sähköä.

Toiminnalliset erot: Aurinkokennon ja aurinkopaneelin tehokkuus ja käyttökohteet

Aurinkokennojen ja aurinkopaneelien välillä on merkittäviä toiminnallisia eroja, jotka liittyvät niiden tehokkuuteen ja käyttökohteisiin. Tämä osio selittää näitä eroja yksityiskohtaisesti.

Miten aurinkokenno toimii ja missä sitä käytetään?

Aurinkokenno on elektroninen laite, joka muuntaa auringon säteilyn suoraan sähköksi. Kenno toimii perustuen fotovoltaiseen ilmiöön, jossa auringonvalon aiheuttama energia siirtää elektroneja ja luo sähkövirran. Yksi aurinkokenno tuottaa kuitenkin vain pienen määrän sähköä, joten niitä yhdistetään yleensä suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

  • Käyttökohteet: Aurinkokennoja käytetään laajalti erilaisissa sovelluksissa, kuten laskimissa, kaukosäätimissä, satelliiteissa ja avaruusaluksissa, joissa tarvitaan itsenäistä ja luotettavaa energialähdettä. Kennoja voidaan käyttää myös rakennusten ja ajoneuvojen energiantuotantoon.

Aurinkopaneelin tehokkuus ja sen merkitys

Aurinkopaneeli koostuu useista aurinkokennoista, jotka on liitetty yhteen. Paneeli kerää auringon säteilyä ja muuntaa sen sähköksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi kodin tai yrityksen sähköntarpeisiin. Aurinkopaneelien tehokkuus riippuu monista tekijöistä, kuten paneelin materiaalista, asennuksen suuntauksesta ja auringonvalon määrästä.

  • Tehokkuuden merkitys: Mitä tehokkaampi aurinkopaneeli on, sitä enemmän sähköä se pystyy tuottamaan samasta määrästä auringonvaloa. Tämä tarkoittaa, että tehokkaat paneelit voivat tuottaa enemmän sähköä pienemmällä pinta-alalla, mikä voi olla erityisen tärkeää tilaa säästettäessä. Lisäksi tehokkuus vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti paneeli maksaa itsensä takaisin säästetyissä sähkölaskuissa.

On tärkeää huomata, että sekä aurinkokennojen että aurinkopaneelien tehokkuus voi heiketä ajan myötä. Tämän vuoksi on suositeltavaa huoltaa ja tarkistaa järjestelmä säännöllisesti parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

V. Asennuserot: Aurinkokennon ja aurinkopaneelin asennus ja huolto

Aurinkokennon ja aurinkopaneelin asennus eroavat toisistaan monin tavoin. Tässä osiossa käydään läpi molempien asennusvaiheet ja annetaan hyödyllisiä vinkkejä, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin näiden kahden teknologian eroja.

A. Aurinkokennon asennus: Mitä sinun tulisi tietää?

Aurinkokennot ovat aurinkopaneelien rakentamisen perusyksiköitä. Ne ovat yleensä valmistettu puolijohteista, kuten piistä, joka kykenee muuttamaan auringonvalon sähköenergiaksi. Aurinkokennon asennus on erittäin tarkkaa ja vaativaa työtä, joka yleensä jätetään ammattilaisten tehtäväksi. Ensimmäinen askel aurinkokennon asennuksessa on niiden liittäminen toisiinsa sarjaan tai rinnakkain. Tämä määrää lopullisen aurinkopaneelin jännitteen ja virran. Kennot liitetään toisiinsa erityisillä liittimillä, jotka on suunniteltu kestämään auringonvaloa ja säätä.
Lue myös:  Mitä Ovat Aurinkopaneelit?
Kun kennot on liitetty yhteen, ne kiinnitetään lasi- tai muovipohjaan. Tämä suojaa kennoja sääolosuhteilta ja antaa niille tukevan pohjan. Lopuksi koko järjestelmä peitetään suojakalvolla, joka estää kosteuden ja lian pääsyn kennoihin.

B. Aurinkopaneelin asennus: Hyödyllisiä vinkkejä

Aurinkopaneelien asennus on hieman erilainen prosessi kuin aurinkokennojen asennus. Paneelit ovat yleensä valmiiksi koottuja yksiköitä, jotka kiinnitetään suoraan kattoon tai muuhun sopivaan paikkaan. Aurinkopaneelien asennuksen ensimmäinen vaihe on sopivan asennuspaikan valinta. Tämä paikka tulisi olla mahdollisimman auringonvalolle altistunut eikä siellä tulisi olla varjoa aiheuttavia esteitä, kuten puita tai rakennuksia. Kun sopiva paikka on valittu, paneelit kiinnitetään asennustelineisiin, jotka on suunniteltu kestämään tuulta ja säätä. Telineet kiinnitetään useimmiten kattoon, mutta ne voidaan asentaa myös maahan tai seinään. Kun paneelit on kiinnitetty telineisiin, ne liitetään sähköjärjestelmään. Tämä vaatii yleensä ammattilaista, sillä virheellinen asennus voi johtaa sähköiskuihin tai järjestelmän toimimattomuuteen. Lopuksi järjestelmä tarkistetaan ja testataan varmistamaan sen toimivuus. Tämä sisältää usein myös seurantajärjestelmän asentamisen, jonka avulla voidaan seurata aurinkopaneelien tuottamaa energiaa ja niiden tehokkuutta. Yhteenvetona voidaan sanoa, että aurinkokennon ja aurinkopaneelin asennus eroavat toisistaan monin tavoin. Aurinkokennojen asennus vaatii erityistä huolellisuutta ja tietämystä, kun taas aurinkopaneelien asennus on usein suoraviivaisempi prosessi. Kummassakin tapauksessa on suositeltavaa, että asennustyön suorittaa koulutettu ammattilainen.

Hinnan ja kustannusten eroavuudet: Aurinkokenno vs. Aurinkopaneeli

Kun tarkastellaan aurinkokennon ja aurinkopaneelin välisiä hinta- ja kustannuseroja, on tärkeää ymmärtää, että nämä kaksi komponenttia ovat osa samaa järjestelmää, mutta niillä on erilaiset roolit ja kustannusrakenteet.

A. Aurinkokennon hankinta, asennus ja huoltokustannukset

Aurinkokennon hankintaan liittyy useita kustannuksia. Ensinnäkin on itse kennon hankintakustannus. Aurinkokennojen hinnat vaihtelevat niiden tehokkuuden, materiaalin ja valmistajan mukaan. Korkealaatuisemmat kennot, jotka pystyvät tuottamaan enemmän sähköä samalla pinta-alalla, maksavat luonnollisesti enemmän.

Asennuskustannukset ovat myös merkittävä tekijä. Asennus vaatii ammattitaitoa ja oikeita työkaluja, joten se voi olla kallista. Huoltokustannukset ovat yleensä alhaiset, koska aurinkokennot ovat pitkäikäisiä ja kestäviä, mutta ne voivat sisältää puhdistuksen ja mahdolliset korjaukset.

B. Aurinkopaneelin hankinta: Budjetointi ja kustannukset

Aurinkopaneelin hankintakustannukset koostuvat useista tekijöistä. Ensinnäkin on paneelin hankintakustannus, joka riippuu sen koosta, tehokkuudesta ja valmistajasta. Yleisesti ottaen aurinkopaneelit ovat kalliimpia kuin yksittäiset aurinkokennot, koska ne sisältävät useita kennoja ja muita komponentteja, kuten kehykset ja johdotukset.

Asennuskustannukset ovat myös huomattavia, koska ne vaativat ammattitaitoa ja erikoistyökaluja. Lisäksi paneelien asentaminen vaatii usein rakennus- tai sähkölupia, jotka voivat lisätä kustannuksia. Huoltokustannukset ovat yleensä alhaiset, mutta ne voivat sisältää puhdistuksen, tarkastukset ja mahdolliset korjaukset.

On tärkeää huomata, että aurinkopaneelijärjestelmän kustannukset voivat olla suuret aluksi, mutta ne maksavat itsensä takaisin ajan myötä sähkölaskujen säästöjen kautta. Lisäksi monissa maissa on tarjolla tukia ja verohelpotuksia, jotka voivat alentaa järjestelmän kokonaiskustannuksia merkittävästi.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sekä aurinkokennon että aurinkopaneelin hankinnassa on tärkeää ottaa huomioon kaikki kustannukset, mukaan lukien hankinta-, asennus- ja huoltokustannukset. Tämän tiedon avulla voit tehdä informoidun päätöksen siitä, kumpi vaihtoehto on sinulle sopivin.

Miten valita: Aurinkokenno vai aurinkopaneeli?

Aurinkoenergia on yksi suosituimmista uusiutuvan energian muodoista, ja sen käyttö on jatkuvasti kasvussa. Kuluttajien keskuudessa herättää kuitenkin usein kysymyksiä aurinkokennon ja aurinkopaneelin väliset erot, sekä se, kumpi niistä olisi parempi valinta omalle kotitaloudelle tai yritykselle. Tässä osiossa käymme läpi molempien vaihtoehtojen edut ja haitat, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen.
Lue myös:  Mistä Materiaalista On Tehty Aurinkopaneelien Kehykset?

Aurinkokennon edut ja haitat: Miksi valita se?

Aurinkokenno on peruselementti, joka muuttaa auringon säteilyn sähköksi. Ne on valmistettu puolijohdemateriaalista, yleensä silikonista. Aurinkokennoja voidaan käyttää erikseen tai niitä voidaan liittää yhteen muodostamaan aurinkopaneeli.

Aurinkokennon edut:

  • Yksinkertaisuus: Aurinkokennot ovat yksinkertaisia laitteita, jotka eivät vaadi monimutkaista asennusta tai huoltoa. Ne ovat myös kevyitä, joten ne voidaan asentaa melkein mihin tahansa.
  • Modulaarisuus: Koska aurinkokennoja voidaan liittää yhteen, ne ovat modulaarisia. Tämä tarkoittaa, että voit lisätä tai vähentää aurinkokennojen määrää tarpeidesi mukaan.

Aurinkokennon haitat:

  • Alhainen teho: Yksittäinen aurinkokenno tuottaa vain pienen määrän energiaa. Tämä tarkoittaa, että tarvitset suuren määrän aurinkokennoja tuottaaksesi riittävästi energiaa suurta sähkökuormaa varten.
  • Herkkyys sään vaihteluille: Aurinkokennot ovat herkkiä sään vaihteluille ja niiden tehokkuus voi laskea pilvisellä säällä tai sateessa.

Aurinkopaneelin plussat ja miinukset: Onko se sinulle sopiva?

Aurinkopaneeli koostuu useista aurinkokennoista, jotka on liitetty yhteen. Ne ovat tehokkaampia kuin yksittäiset aurinkokennot ja niitä käytetään yleisesti kotitalouksien ja yritysten aurinkoenergiajärjestelmissä.

Aurinkopaneelin edut:

  • Suurempi teho: Koska aurinkopaneeli koostuu useasta aurinkokennosta, se voi tuottaa enemmän energiaa kuin yksittäinen kenno. Tämä tekee siitä tehokkaan ratkaisun suurille sähkökuormille.
  • Pitkäikäisyys: Aurinkopaneelit ovat kestäviä ja niillä on pitkä käyttöikä, usein jopa 25-30 vuotta.

Aurinkopaneelin haitat:

  • Kalliimpi hinta: Aurinkopaneelit ovat yleensä kalliimpia kuin yksittäiset aurinkokennot. Lisäksi niiden asennus ja huolto voi vaatia ammattilaista.
  • Suurempi tilantarve: Koska aurinkopaneelit ovat suurempia kuin yksittäiset aurinkokennot, ne vaativat enemmän tilaa asennukselle.

Valinta aurinkokennon ja aurinkopaneelin välillä riippuu lopulta omista tarpeistasi. Jos tarvitset vain pienen määrän energiaa ja sinulla on rajallisesti tilaa, aurinkokenno voi olla sopiva valinta. Jos taas tarvitset suuren määrän energiaa ja sinulla on tilaa aurinkopaneelien asennukselle, aurinkopaneeli voi olla tehokkaampi ja pitkäikäisempi ratkaisu.

Ero aurinkokennon ja aurinkopaneelin välillä: Pääasialliset erot

Aurinkokennojen ja aurinkopaneelien välillä on monia eroja, jotka liittyvät niiden rakenteeseen, toimintaan ja sovelluskohteisiin.

Rakenne

Aurinkokenno on yksittäinen komponentti, joka kykenee muuttamaan auringonvaloa sähköksi. Se koostuu puolijohteista, kuten piistä, jotka vapauttavat elektroneja auringonvalon vaikutuksesta.

Toisaalta, aurinkopaneeli on kokonaisuus, joka koostuu useasta aurinkokennosta. Nämä kennot on liitetty yhteen, jotta ne voivat tuottaa suurempia määriä sähköä. Aurinkopaneelin rakenne on suunniteltu siten, että se voi suojata aurinkokennoja sääolosuhteilta ja muilta ulkoisilta tekijöiltä.

Toiminta

Aurinkokennojen toiminta perustuu niiden kykyyn muuttaa auringonvaloa sähköksi. Kun auringonvalo osuu aurinkokennoon, se vapauttaa elektroneja, jotka liikkuvat kennoa pitkin ja luovat sähkövirtaa.

Aurinkopaneelit toimivat hyödyntämällä useita aurinkokennoja yhdessä. Kun auringonvalo osuu paneeliin, jokainen kenno tuottaa sähköä, joka sitten kerätään ja ohjataan ulostuloon. Tämä tarkoittaa, että paneeli voi tuottaa huomattavasti enemmän sähköä kuin yksittäinen kenno.

Sovelluskohteet

Aurinkokennot ovat yleensä pienempiä ja kevyempiä kuin aurinkopaneelit, mikä tekee niistä ihanteellisia pienimuotoisiin sovelluksiin, kuten taskulamppuihin, laskimiin ja muihin pieniin laitteisiin.

Aurinkopaneelit sen sijaan ovat tehokkaampia ja tuottavat enemmän sähköä, mikä tekee niistä sopivampia suurempiin sovelluksiin, kuten rakennusten energiantuotantoon tai jopa sähköverkkoihin.

Yhteenveto

Aurinkokenno on yksittäinen laite, joka muuttaa auringonvaloa sähköksi, kun taas aurinkopaneeli on kokonaisuus, joka koostuu useista aurinkokennoista, jotka on liitetty yhteen suuremman sähköntuotannon saavuttamiseksi. Molemmilla on omat erityiset sovelluskohteensa energiantuotannossa.

Usein kysytyt kysymykset

Jaa tämä artikkeli